Daily Nichijou meme #2147

Daily Nichijou meme #2147