Trying to buy an RTX 3080 be like…..

https://youtu.be/ECEOEyCfXIc